Exemple de diftongi descendenti

Diftongul se poate constitui DIN Două sunete alăturate aparţinând unor cuvinte diferite, Dar Care se pronunţă Într-o silabă. Atunci Când c şi i sunt vocale urmate de o semivocală (ghiocei, rochii), EI şi II sunt diftongi deoarece e şi primul i sunt vocalele silabelor respectif: GHI-o-CEI; RO-Chii; TRIFTONGUL este Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi Două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă. L`ATENŢIE! Limba română sont numeroși diftongi și triftongi. Diftongii descendenți DIN Limba română se formează dintr-o vocală urmată de una dintre semivocalele/ĭ/și/ŭ/. Notă: * după consoanele c`, g, k`, g`nu Sitiera diftongi deoarece în această angle e sau i sunt numai litere ajutătoare pentru scrierea acestor consoane: ceaţă = c`aţă; GEAM = g`am; gheaţă = g`aţă. Diftongii sunt clasificați după poziția vocalei în diftongi descendenți (Dacă vocala este la începutul diftongului) și ascendenți (Dacă este la urmă). Diftongul poate fi: * urcător (ascendent), atunci Când este alcătuit DIN semivocală + vocală: iar-nĂ; broas-că; traiter SOA-re; Pia-trĂ. Pentru transcrierile fonetice de mai jos Vezi și Alfabetul Fonetic Internațional..