Modele de teste pentru asistenti medicali de farmacie

Examenul de Grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie Igienă și Sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologique; Stomatologie Laborator Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori MEDICALE și oficianți medicali. PE 2 noiembrie vor susţine examenul asistenţii medicali generalişti, surorile MEDICALE si oficianţii medicali. (II) experienţa profesională dobândită în condiţiile prevăzute la art. 19, alin. (2) DIN ordinul ministrului Ministarstvo Nr. 1044/2016 pentru asistenţi medicali generalişti şi pediatrie Care au absolvit cursul de specializare conforme prevederilor ordinului ministrului Ministarstvo Nr. 613/2013 privind aprobarea normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în Domenica complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, Cu modificările şi completările ulterioare. ORDIN Nr. 1,224 DIN 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină DIN Spitale Asistenţii medicali DIN Alte specializări sunt programaţi PE 3 noiembrie 2017. Asistenţii medicali ieşeni ALE căror dosare au fost respinse la examenul de Grad principal, sesiini noiembrie 2017, isi pot recupera banii reprezentând taxons de participare la examen.

Asistenţii medicali generalişti, surorile MEDICALE şi oficianţii medicali vor susţine examenul PE 2 noiembrie. În urma rezultatelor examenului, asistenţii medicali şi moaşele vor obţine, PE lângă noua titulatură, şi 10 crédite EMC. ORDIN Nr. 961 DIN 19 août 2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi stériliszarea în unităţile sanitare publice şi Private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru Testele de Coruptia a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de Decker de RISC, metodelor de aplicare a dezinfectantelor CHIMICE în funcţie de suportul Care urmează să fie tratat şi a metodelor de Coruptia a derulării şi eficienţei procesului de stériliszare În urma examenului, la titulatura oficială a asistenţilor medicali şi moaşelor Care au promovat examenul se va adăuga Cuvântul ”principal”. ORDIN Nr. 1,226 DIN 3 Decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate DIN Activităţi MEDICALE şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza Naţională de date privind deşeurile rezultate DIN Activităţi MEDICALE Asistent Medical généraliste radiologie Medico-social igienist de cabinet dentaires moaşe Stomatologie BFT laborator nutriţie şi dietetică farmacie igienă şi Sănătate publică asistenţii medicali ieşeni se pot înscrie la examen în perioada 9-25 octombrie 2017, la sediul Filialei Iaşi a OAMGMAMR, Str. Piaţa Unirii nr. 5. La examen s-au înscris 298 de candidaţi. 247 sunt asistenţi medicali generalişti, iar 51 moaşe şi asistenţi medicali de Alte specialităţi. Teste grilă candidaţi specialitatea asistenţă medicală Generală teste grilă candidaţi specialitatea Balneofizioterapie teste grilă candidaţi specialitatea farmacie teste grilă candidaţi specialitatea Igienă şi Sănătate publică teste grilă candidaţi specialitatea igienist de cabinet dentaires teste grilă candidaţi specialitatea laborator teste grilă candidaţi specialitatea Medico-social teste grilă candidaţi specialitatea moaşe teste grilă candidaţi specialitatea nutriţie – dietetică teste grilă candidaţi specialitatea radiologie teste grilă candidaţi specialitatea Stomatologie ORDIN Nr.